Čtyři ušlechtilé pravdy Buddhova učení

Čtyři ušlechtilé pravdy jsou základní principy buddhismu, které obsahují podstatu Buddhova učení o povaze lidského utrpení a cestě k osvobození. Pravdy jsou následující:

 

Dukkha (utrpení): Život je ze své podstaty poznamenán utrpením, nespokojeností a nepohodou. Toto utrpení se může projevovat v různých podobách, včetně fyzické bolesti, citového zmatku a pomíjivosti všech věcí.

Samudája (příčina utrpení): Druhá pravda uvádí základní příčinu utrpení, kterou je touha neboli připoutanost (tanha). Neukojitelná touha po potěšení, bytí a nebytí vede ke koloběhu utrpení a nespokojenosti.

Nirodha (Ukončení utrpení): Třetí pravda tvrdí, že utrpení končí. Uhasnutím touhy a přerušením koloběhu připoutanosti lze dosáhnout nirvány - stavu osvobození, míru a svobody od koloběhu zrození a smrti (samsáry).

Magga (Cesta k ukončení utrpení): Čtvrtá pravda popisuje osmidílnou stezku, která slouží jako průvodce k překonání utrpení a dosažení nirvány. Osmidílná stezka se skládá ze správného chápání, správného úmyslu, správné řeči, správného jednání, správného způsobu života, správného úsilí, správné pozornosti a správného soustředění. Následování této cesty vede k ukončení utrpení a realizaci osvícení.